繁體中文。简体中文。日本语。한국어。České。Deutsch。Danske。English。Έλληνες。Español。Française。Italiano。Magyar。
Norske。Nederlandse。Português。Polska。Россию。Svenska。Slovenský。Türk。اViệt。لعربية。ไทย。हिन्दी。

Hlavní strana
O nás
Služby
Kontrola kvality
Platby a dotazy
Ochrana osobních údajů
Naši klienti
On-line stanovení ceny
Kariéra
Kontaktujte nás
 

Ochrana osobních údajů

Soukromí
Tyto zásady v G.I.T. pokrývají způsob užití informací získaných při užívání www.gitranslation.com.

Na naší stránce o vás nesbíráme osobní informace.
Nazaneseme vám do počítače cookies.

Používáme různé programy, které shromažďují ne-osobní informace o návštěvnících G.I.T. webu. Software monitoruje IP adresy uživatelů za účelem hodnocení nejoblíbenějších stránek. IP adresy nejsou propojeny s žádnými osobními daty, takže uživatel může na našich stránkách zůstat v anonymitě.

Autorská práva a jejich rozsah
Přístup k této stránce (‘gitranslation.com’) a její používání jsou obsahem následujících podmínek:

Užíváním www.gitranslation.com se zavazujete k dodržování těchto podmínek, které by se měly projevit již při prvním užití www.gitranslation.com. Pokud s dodržováním následujících podmínek nesouhlasíte, prosíme vás, abyste se nepokoušeli o přístup na stránku www.gitranslation.com a o její užívání.
G.I.T. si vyhrazuje právo podmínky kdykoliv změnit, a tyto změny pak zveřejnit online. Kontrolujte prosím tyto podmínky v pravidelných intervalech, abyste znali vždy nejaktuálnější verzi. Vaše opakované užívání www.gitranslation.com po změnách a upřesněních indikuje, že přijímáte podmínky a považujete je za závazné.


www.gitranslation.com obsahuje původní materiály, jejichž vlastníkem je GITCORP LIMITED. Do toho jsou zahrnuty texty, obrázky a plány. Materiály nabídnuté ke stažení mohou být staženy, ale žádné materiály nesmějí být upravovány, editovány nebo vytrženy z kontextu, například jejich využitím do klamného sdělení, odlišného od filosofie sdělení, postojů a akcí G.I.T. Jakákoliv re-distribuce či re-produkce části nebo celého obsahu této stránky je zakázána. Není dovoleno distribuovat, využívat či jinak nabízet žádný obsah z této stránky bez písemného svolení.

G.I.T. nezodpovídá za obsah webových stránek spojených s touto.

Originální copyright na materiály  @ 2006-2012 GITCORP LIMITED, All Rights Reserved.

Obsah www.gitranslation.com,včetně informací, jmen, obrázků, log a ikon, týkající se nebo se vztahující k G.I.T., jeho produktům a službám (nebo ke třetí straně a jejím produktům a službám), je poskytován bez jakýchkoliv protestů a bez jakéhokoliv druhu záruky (ať už nepřímo vyjádřené nebo vymáhané právem), včetně implicitní záruky kvality, způsobilosti pro jednotlivé účely, kompatibility, bezpečnosti a preciznosti.

Společnost G.I.T. za žádných podmínek nebude odpovědná za žádnou z následujících ztrát nebo škod (ať byly takové ztráty předpovídané, předpovídatelné, známé atp.): (a) ztráta dat; (b) ztráta příjmů nebo očekávaných zisků; (c) ztráta obchodní činnosti; (d) ztráta příležitosti; (e) ztráta dobré pověsti nebo škody na reputaci (f) ztráty utrpěné třetí stranou; nebo (g) jiné nepřímé, vyplývající, speciální, nebo exemplární škodys vyplývající z užití www.gitranslation.com, nehledě na podobu jednání.


G.I.T. nezaručuje, že funkce obsažené v obsahu www.gitranslation.com budou nepřerušené nebo bez chyby, že defekty budou opraveny, nebo že www.gitranslation.com nebo servery, které ji poskytují, jsou bez virů, malware nebo jiných hrozeb.


Obrázky a loga identifikující G.I.T. nebo třetí strany podléhají autorským právům a jsou registrované značky G.I.T. a/nebo třetích stran. Nic z toho, co je obsaženo v těchto podmínkách, by nemělo být předkládáno jako rada k zapůjčení nebo jako licence k užití registrovaných značek, patentů, designu, autorských práv G.I.T. nebo třetí strany.

Webmaster

Kontaktujte G.I.T. s dotazy ohledně této stránky na service@gitranslation.com

Copyright © 2006-2012 Global Intelligent Translation Company Hong Kong. All rights reserved.