繁體中文。简体中文。日本语。한국어。České。Deutsch。Danske。English。Έλληνες。Español。Française。Italiano。Magyar。
Norske。Nederlandse。Português。Polska。Россию。Svenska。Slovenský。Türk。اViệt。لعربية。ไทย。हिन्दी。

Αρχική Σελίδα
Σχετικά με εμάς
Προσφερόμενες
Υπηρεσίες
Ποιοτικός έλεγχος
Πληρωμή
και
Ερωτήσεις
Προστασία Προσωπικών
Δεδομένων Αστυνομίας
Οι Πελάτες μας
Online
Εκτιμώμενη Προσφορά
Ευκαιρίες Καριέρας
Επικοινωνήστε
μαζί μας
 

Προστασία Προσωπικών
Δεδομένων Αστυνομίας

Προστασία Ιδιωτικότητας

Αυτή η πολιτική καλύπτει τη G.I.T. για τη χρήση των πληροφοριών που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε το www.gitranslation.com

Δεν συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες για εσάς μέσω της ιστοσελίδας.

Δεν αποθηκεύουμε cookies στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή.

Χρησιμοποιούμε διάφορα λογισμικά που συγκεντρώνουν μη-προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της G.I.T. Τα λογισμικό παρακολουθεί τις IP διευθύνσεις των επισκεπτών προκειμένου να αξιολογήσει ποιες ιστοσελίδες είναι περισσότερο δημοφιλείς. Οι IP διευθύνσεις δεν συνδέονται με οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία έτσι ώστε οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας να παραμένουν ανώνυμοι.

Σημείωση Πνευματικών Δικαιωμάτων και Αποποιήσεις
Η πρόσβαση και η χρήση αυτής της ιστοσελίδας («gitranslation.com») υπόκεινται στις ακόλουθες όρους και συνθήκες:

Με τη χρήση του www.gitranslation.com συμφωνείτε νόμιμα να εμμείνετε σε αυτούς τους όρους, οι οποίοι θα εφαρμοστούν αμέσως κατά την πρώτη χρήση σας στο www.gitranslation.com. Εάν δεν συμφωνείτε να εμμείνετε σε όλους τους ακόλουθους όρους παρακαλώ μην εισέλθετε ή/και χρησιμοποιήσετε το www.gitranslation.com
Η G.I.T. μπορεί να αλλάξει αυτούς τους όρους οποιαδήποτε στιγμή και θα προσδιορίσει τις όποιες αλλαγές online. Παρακαλώ ελέγξτε αυτούς τους όρους σε τακτά χρονικά διαστήματα για να ενημερωθείτε για οποιεσδήποτε αλλαγές που έχουν γίνει από τη G.I.T. Η συνεχιζόμενη χρήση του www.gitranslation.com αφότου οι αλλαγές έχουν αναφερθεί λεπτομερώς συνιστά την αποδοχή σας ότι συμφωνείτε να δεσμευθείτε νόμιμα σε αυτούς τους όρους όπως αναθεωρήθηκαν ή/και τροποποιήθηκαν.
Το www.gitranslation.com περιέχει πρωτότυπο υλικό που ανήκει στη GITCORP LIMITED. Αυτό περιλαμβάνει κείμενο, εικόνες και σχεδιάγραμμα. Το υλικό που προσφέρεται για μεταφόρτωση(download) μπορεί να μεταφορτωθεί(download) αλλά κανένα υλικό δεν μπορεί να τροποποιηθεί, να εκδοθεί ή να αφαιρεθεί εκτός πλαισίου έτσι ώστε η χρήση του να δημιουργεί μία ψεύτικη ή παραπλανητική δήλωση ή εντύπωση ως προς τις θέσεις, τις δηλώσεις ή τις ενέργειες της G.I.T. Οποιαδήποτε αναδιανομή ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας απαγορεύεται. Δεν μπορείτε να διανείμετε, να εκμεταλλευτείτε, να διαβιβάσετε ή να αποθηκεύσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο από αυτήν την ιστοσελίδα χωρίς σαφή γραπτή άδειά μας.

Η G.I.T. δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων που συνδέονται με αυτήν την ιστοσελίδα.

Αρχικά υλικά πνευματικά δικαιώματα @ 2006-2012 GITCORP LIMITED, Διατηρούνται όλα τα πνευματικά δικαιώματα.

Το περιεχόμενο του www.gitranslation.com συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών, των ονομάτων, των εικόνων, των φωτογραφιών, των λογότυπων και των εικονιδίων σχετικά ή που σχετίζονται με την G.I.T., τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της (ή με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τρίτων), παρέχεται χωρίς οποιεσδήποτε αντιπροσωπεύσεις ή οποιοδήποτε είδος εξουσιοδότησης που γίνεται (είτε σαφές είτε υπονοείται από το νόμο) στην έκταση που επιτρέπεται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένων των υπονοούμενων εξουσιοδοτήσεων της ικανοποιητικής ποιότητας, της καταλληλότητας για έναν ιδιαίτερο σκοπό, της μη-παράβασης, της συμβατότητα, της ασφάλειας και της ακρίβειας.

Κάτω από καμία περίσταση η G.I.T. θα είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες απώλειες ή καταστροφές (είτε τέτοιες απώλειες ήταν προβλεπόμενες, προβλέψιμες, γνωστές είτε διαφορετικά): (α) απώλεια στοιχείων· (β) απώλεια εισοδήματος ή προσδοκώμενων κερδών· (γ) απώλεια επιχείρησης· (δ) απώλεια ευκαιρίας·  (ε) απώλεια καλής θέλησης ή τραυματισμού της φήμης· (στ) απώλειες που προκλήθηκαν από τρίτους· ή (ζ) οποιεσδήποτε έμμεσες, επακόλουθες, ειδικές ή υποδειγματικές ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του www.gitranslation.com ανεξάρτητα από τη μορφή δράσης.

Η G.I.T. δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο της www.gitranslation.com θα είναι συνεχείς ή απαλλαγμένες από λάθη, ότι οι ατέλειες θα διορθωθούν, ή ότι το www.gitranslation.com ή ο server που το καθιστά διαθέσιμο είναι απαλλαγμένος από ιούς, κακό λογισμικό ή άλλους ιούς.

Οι εικόνες και τα λογότυπα που προσδιορίζουν την G.I.T. ή τρίτους υπόκεινται στα σχετικά πνευματικά δικαιωμάτων και τα εμπορικά σήματα της G.I.T. ή/και τρίτων. Τίποτα που να περιλαμβάνεται σε αυτούς τους όρους δεν θα ερμηνευτεί καθώς εκχωρούνται από συνυπευθυνότητα ή οποιοδήποτε άδεια ή δικαίωμα να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε εμπορικό σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, δικαίωμα σχεδίου ή πνευματικά δικαιώματα της G.I.T. ή οποιουδήποτε τρίτου.

Webmaster
Επικοινωνήστε με την G.I.T. σχετικά με αυτή την ιστοσελίδα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: service@gitranslation.com


Copyright © 2006-2012 Global Intelligent Translation Company Hong Kong. All rights reserved.