繁體中文。简体中文。日本语。한국어。České。Deutsch。Danske。English。Έλληνες。Español。Française。Italiano。Magyar。
Norske。Nederlandse。Português。Polska。Россию。Svenska。Slovenský。Türk。اViệt。لعربية。ไทย。हिन्दी。

Huvudsida
Om Oss
Tjänster
Kvalitetskontroll
Betalning och Förfrågan
Sekretesspolicy
Våra Kunder
Online Kostnadsförslag
Karriär
Kontakta Oss
 

Sekretesspolicy

Integritet

Det här förhållningssättet  täcker G.I.T’s användning av information som vi kan samla in när du använder www.gitranslation.com

Vi samlar inte in personlig information om dig via hemsidan.
Vi sparar inte cookies på din dator

Vi använder flera olika programvaror som samlar in opersonlig information angående besökarna på G.I.T’s hemsida. Programvaran granskar besökarnas IP adress för att få tillgång till vilka sidor som är populärast. IP adresserna är inte länkade till någon personlig information, vilket innebär att besökarna på vår hemsida fortsätter att vara anonyma.

Kännedom om upphovsrätt och ansvarsfriskrivning
Användning av och tillträde till den här sidan (‘gitranslation.com’) är subjekt till följande villkor och förutsättningar:
Genom att använda www.gitranslation.com går du lagligt med på att följa dessa förutsättningarna, vilka  bör ha en direkt effekt vid din första användning av www.gitranslation.com.  Var god,  hämta inte information ifrån och/eller använd www.gitranslation.com om du inte instämmer med de följande förutsättningarna.
G.I.T kan ändra förutsättningarna vid vilken tidpunkt som helst och kommer att identifiera ändringar online. Var god, granska förutsättningarna regelbundet för att hålla dig uppdaterad på eventuella ändringar som gjorts av G.I.T. Ditt fortsatta användande av www.gitranslation.com  efter ändringarna kommer att ses som att du lagligt godkänner de uppdaterade och/ eller förbättrade förutsättningarna.

www.gitranslation.com innehåller originalmaterial ägt av GITCORP LIMITED. Detta inkluderar texter, bilder och layout. Material som erbjuds att laddas ner kan bli nerladdat men materialet kan inte modifieras, ändras eller tas ur sitt sammanhang så att dess användning skapar ett falskt eller missledande intryck gällande G.I.T’s synpunkter, påståenden eller handlingar.  All omfördelning eller återgivning av delar eller allt innehåll på den här hemsidan är förbjuden. Du får inte distribuera, utnyttja, förmedla eller uppbevara något innehåll från hemsidan utan vårt uttryckliga skriftliga godkännande.

G.I.T är inte ansvariga för innehållet av andra hemsidor som är länkade till den här sidan.

Originalmaterial upphovsrätt @ 2006-2012 GITCORP LIMITED, Eftertryck förbjudes.
 

Innehållet av www.gitranslation.com inklusive information, namn, bilder, foton, logon och ikoner angående eller relaterade till G.I.T., dess produkter och tjänster (eller tredje parts produkter och tjänster), tillhandahålls utan något återgivande eller någon gjord garanti (oavsett uttryckligt eller lagligt implicerad) till den grad tillåten av lag, inklusive underförstådda garantier av tillfredsställande kvalitet,  lämplighet för särskilt ändamål, icke brottsligt, kompabilitet, säkerhet och noggrannhet.

Under inga omständigheter kommer G.I.T. att vara ansvariga för någon av de följande förlusterna eller skadorna (oavsett om sådana skador kunde förutses, var förutsägbara, kända eller liknande): (a) förlust av information; (b) förlust av inkomst eller förväntad vinst; (c) företagsförlust; (d) förlust av möjlighet; (e) förlust av goodwill eller skadat rykte; (f) förlust uppkommen på grund av tredje part; eller (g) vilken indirekt, viktig, speciell eller exemplarisk skada uppkommen ifrån användadet av www.gitranslation.com.

G.I.T garanterar inte att de funktioner som www.gitranslation.com innehåller kommer att vara oavbrutna eller utan fel, dessa defekter kommer att bli korrigerade, eller att www.gitranslation.com och servern som gör den tillgänglig är fri från virus, sabotageprogram eller andra buggar.

Bilderna och logona som identifierar G.I.T. eller tredje parter är subjekt till G.I.T.s och/eller andra tredje parters upphovsrätt angående varumärken. Inget av innehållet i de här villkoren bör bli interpreterade som tilldelning av delaktighet eller någon licens eller rättighet att använda något varumärke, patent, designrätt eller upphovsrätt från G.I.T. eller vilken annan tredje part.

tansvarig
Kontakta G.I.T. om den här sidan, maila till service@gitranslation.com


Copyright © 2006-2012 Global Intelligent Translation Company Hong Kong. All rights reserved.