繁體中文。简体中文。日本语。한국어。České。Deutsch。Danske。English。Έλληνες。Español。Française。Italiano。Magyar。
Norske。Nederlandse。Português。Polska。Россию。Svenska。Slovenský。Türk。اViệt。لعربية。ไทย。हिन्दी。

Trang chính
Giới thiệu
Dịch vụ
Quản lý chất lượng
Thanh toán và hỏi đáp
Chính sách bảo mật
Khách hàng của chúng tôi
Báo giá trực tuyến
Tuyển dụng
Liên hệ
 

Chính sách bảo mật

Bảo mật
Chính sách này bao gồm quyền sử dụng của GIT các thông tin mà chúng tôi thu thập được khi bạn sử dụng www.gitranslation.com
Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân về bạn thông qua trang web. Chúng tôi không lưu trữ các thông tin cookies trên máy tính của bạn.
Chúng tôi sử dụng các phần mềm khác nhau nhằm tập hợp thông tin phi cá nhân liên quan đến khách truy cập vào các trang web của GIT. Phần mềm này theo dõi địa chỉ IP của khách truy cập để đánh giá những trang được yêu thích nhất. Các địa chỉ IP không liên kết với bất kỳ dữ liệu cá nhân nào nhằm để khách hàng đến trang web của chúng tôi duy trì trạng thái vô danh.

Thông báo Bản quyền và Các bác bỏ
Việc truy cập và sử dụng trang web này ('gitranslation.com') phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sau:
Bằng cách sử dụng hợp pháp www.gitranslation.com, bạn đồng ý tuân theo những điều kiện này và có hiệu lực ngay lập tức từ việc sử dụng www.gitranslation.com đầu tiên của bạn. Nếu bạn không đồng ý tuân theo tất cả các điều kiện sau, xin vui lòng không truy cập và/hoặc sử dụng www.gitranslation.com.

G.I.T. có thể thay đổi những điều kiện này bất cứ lúc nào và sẽ xác nhận các thay đổi trực tuyến. Vui lòng xem lại những điều kiện này định kỳ để luôn cập nhật những thay đổi của GIT.  Việc sử dụng tiếp tục trang web www.gitranslation.com của bạn sau khi thay đổi sẽ được chi tiết hóa và cho thấy sự chấp thuận của bạn bị ràng buộc pháp lý bởi những điều kiện này được cập nhật và/hoặc sửa đổi.

www.gitranslation.com chứa các tài nguyên gốc thuộc sở hữu của công ty TNHH GITCORP bao gồm văn bản, hình ảnh và thiết kế layout. Tài nguyên được cung cấp để tải về có thể được tải về nhưng không thể sửa đổi, chỉnh sửa hoặc đưa ra khỏi ngữ cảnh mà việc sử dụng nó tạo nên một tuyên bố hoặc ấn tượng sai, hiểu nhầmđối với vị thế, các tuyên bố hay hành động của GIT. Nghiêm cấm bất cứ sự phân phối lại hoặc sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung của trang web này. Bạn không thể phân phối, khai thác, truyền tải hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung từ trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản viết của chúng tôi.

G.I.T. không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web khác liên kết đến trang web này.

Bản quyền tài nguyên gốc @ 2006-2012 Công ty TNHH GITCORP, tất cả các quyền đều được lưu trữ.

Nội dung của www.gitranslation.com bao gồm thông tin, tên, hình ảnh, logo và các biểu tượng liên quan đến GIT, sản phẩm và dịch vụ của GIT (hoặc liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ bên thứ ba), được cung cấp mà không có bất kỳ đại diện hoặc bất cứ loại bảo hành (được thể hiện hay hàm ẩn bởi pháp luật) trong phạm vi luật pháp cho phép, trong đó bao gồm bảo đảm hàm ẩn về chất lượng đạt yêu cầu, phù hợp cho một mục đích cụ thể, không vi phạm, tương thích, an toàn và chính xác.

Trong mọi trường hợp G.I.T. sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại sau đây (cho dù tổn thất này được dự kiến, tiên đoán, được biết đến hoặc không): (a) tổn thất dữ liệu, (b) tổn thất doanh thu hoặc lợi nhuận dự kiến, (c) tổn thất của doanh nghiệp; (d ) tổn thất  cơ hội; (e) tổn thất thương hiệu hoặc tổn thất danh tiếng; (f) tổn thất do bên thứ ba; hoặc (g) bất cứ tổn thất đặc biệt gián tiếp do hậu quả  từ việc sử dụng www.gitranslation.com bất kể dưới hình thức hành động nào.

G.I.T. không đảm bảo rằng các chức năng trong nội dung www.gitranslation.com sẽ bị gián đoạn hoặc bị lỗi, hoặc rằng lỗi sẽ được sửa chữa, hoặc rằng www.gitranslation.com hoặc máy chủ không nhiễm virus, phần mềm độc hại hoặc các lỗi khác.

Các hình ảnh và logo G.I.T. hoặc các bên thứ ba phải tuân theo bản quyền và nhãn hiệu thương mại của GIT và/hoặc các bên thứ ba. Không bất kỳ gì trong những điều kiện này được hiểu như trao bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, sáng chế, quyền thiết kế hoặc bản quyền của GIT hoặc của bất kỳ bên thứ ba.

Quản trị Trang web
Liên hệ G.I.T. về trang web này email đến service@gitranslation.com

Copyright © 2006-2012 Global Intelligent Translation Company Hong Kong. All rights reserved.