繁體中文。简体中文。日本语。한국어。České。Deutsch。Danske。English。Έλληνες。Español。Française。Italiano。Magyar。
Norske。Nederlandse。Português。Polska。Россию。Svenska。Slovenský。Türk。اViệt。لعربية。ไทย。हिन्दी。

Strona główna
O nas
Usługi
Kontrola jakości
Płatność i zapytania
Polityka
Ochrony Prywatności
Nasi klienci
Wycena online
Kariery
Skontaktuj się z nami
 

Polityka Ochrony Prywatności

Prywatności

Polityka ta dotyczy przetwarzania przez GIT danych które przekazują Państwo nam korzystając z www.gitranslation.com
Nie przetwarzamy Państwa danych osobowych na stronie internetowej.
Nie przechowujemy plików cookies.

Korzystamy z różnych programów, które zbierają informacje na temat osób odwiedzających stronę G.I.T. jednak nie są to dane personalne. Nasze programy monitorują adresy IP odwiedzających aby ocenić popularność stron. Te adresy IP nie są połączone z danymi osobowymi dlatego odwiedzający naszą stronę pozostają anonimowi.

Prawa autorskie i wyłączenie odpowiedzialności
Dostęp do i możliwość użytkowania strony ('gitranslations.com') podlega następującym warunkom:
Użytkując stronę www.gitranslation.com w świetle prawa zgadzają się Państwo z zawartymi tu warunkami, które dotyczą Państwa już od pierwszego skorzystania z www.gitranslations.com Jeżeli nie akceptują Państwo wszystkich zawartych tu warunków prosimy nie wchodzić na ani/lub nie korzystać ze strony www.gitranslation.com. G.I.T zastrzega sobie prawo do zmiany tych warunków w każdej chwili oraz przedstawi te zmiany w sieci.
Prosimy sprawdzać warunki regularnie aby pozostać na bieżąco ze zmianami dokonywanymi przez G.I.T. Korzystanie ze strony www.gitranslation.com po wyszczególnieniu przez nas zmian oznacza iż są Państwo zobowiązani prawnie do przestrzegania tych warunków jako uaktualnionych i/lub ulepszonych.

Strona www.gitranslation.com zawiera oryginalny materiał będący własnością GITCORP LIMITED. Materiał ten zawiera teksty, obrazy oraz layout. Można korzystać z materiałów przeznaczonych do pobierania, jednak nie można ich modyfikować, edytować ani nie można wyrywać zdań z kontekstu tak aby stworzyć błędne i mylące wrażenie, że jest to stanowisko, stwierdzenie lub działanie G.I.T. Każda redystrybucja czy reprodukcja części czy całości treści strony jest zakazana. Nie wolno rozprowadzać, wykorzystywać, przenosić ani przechowywać treści tej strony bez otrzymania od nas pisemnej zgody.

G.I.T. nie jest odpowiedzialna za treść innych stron których linki podawane są na tej stronie.

Original material copyright @ 2006-2012 GITCORP LIMITED, All Rights Reserved.

Treść umieszczona na stronie www.gitranslation.com włączając informacje, nazwiska, obrazy, zdjęcia, logo, ikony dotyczącym lub mającym związek z G.I.T., jej produktami i usługami (lub produktami i usługami stron trzecich) została stworzona bez przedstawicielstwa ani żadnego rodzaju gwarancji (wyrażony bądź dorozumiany przez prawo) do granic dopuszczalnych przez prawo, włączając w to dorozumianą gwarancję zadowalającej jakości, użyteczności w szczególnym celu, nie naruszenie, zgodność, ochronę i dokładność.

W żadnym przypadku G.I.T prawnie nie odpowiada za następujące straty ani szkody (niezależnie czy straty te są przewidywalne, znane czy inne): (a) utratę danych; (b) utratę dochodu lub przewidywanych korzyści; (c) utratę działalności handlowej (d) utratę sposobności; (e) utratę dobrej woli lub nadszarpnięcie reputacji; (f) straty spowodowane przez osoby trzecie; lub (g) w sposób niebezpośredni, będący konsekwencją czegoś, nawiązki odszkodowawczej powstałej na skutek użytkowania www.gitranslation.com niezależnie od formy działania.

G.I.T nie gwarantuje, że funkcjonowanie wwwgitranslation.com będzie nieprzerwane lub bezbłędne, że defekty te zostaną poprawione lub że www.gitranslation.com bądź serwer na którym się znajduje jest pozbawiony wirusów, wad lub innych błędów.

Obrazy i logo identyfikujące G.I.T lub strony trzecie są objęte prawem autorskim tak samo jak znaki firmowe G.I.T i/lub stron trzecich.  Żadna zawarta w tych warunkach treść nie powinna zostać skonstruowana tak jakby nawiązywała poprzez domniemanie lub pozwolenie do użytkowania znaków firmowych, patentów, praw do projektów czy praw autorskich firmy G.I.T. ani innej trzeciej strony.

Webmaster

W sprawie niniejszej strony skontaktuj się z service@gitranslation.com


Copyright © 2006-2012 Global Intelligent Translation Company Hong Kong. All rights reserved.