繁體中文。简体中文。日本语。한국어。České。Deutsch。Danske。English。Έλληνες。Español。Française。Italiano。Magyar。
Norske。Nederlandse。Português。Polska。Россию。Svenska。Slovenský。Türk。اViệt。لعربية。ไทย。हिन्दी。

Hlavná strana
O nás
Služby
Kvalita riadenia
Platba a Informácie
Ochrana osobných
údajov polície
Naši zákaznici
Cenová ponuka online
Kariéra
Kontatkné údaje
 

Ochrana osobných údajov polície

Súkromie
Tento postup zahŕňa G.I.T. požadované informácie ktoré získavame pri použivaní www.gitranslation.com
Nepožadujeme osobné informácie pri prehľade našej internetovej stránky.
Neuskladňujeme nepožadované stránky, na vašom počítači.

Používame rôzne programy ktoré zbierajú ne-osobné informácie týkajuce sa navštevníkov našich internetových stránok. Tento program poukazuje na IP adresu navštevníkov poukazujúc na najfrekventovanejšie stránky. IP adresa sa nespája so žiadnými osobnými údajmi našich zákaznikov takže pri prehľade internetových stránok zostáva anonymný.

Autorské právo a odvolanie
Prístup na použivanie týchto stránok (‘gitranslation.com’) je dôvodom následujúcich podmienok.
Pri použivani www.gitranslation.com sa zadáva automatický súhlas na dodržiavanie podmienok, s okamžitou platnosťou pri prvom používani stránok www.gitranslation.com. V prípade nesúhlasu s našími podmienkami prosím nevstupuj a nepoužívaj naše internetové stránky www.gitranslation.com.
G.I.T. môže zmeniť podmienky používania kedykoľvek, a preto je vhodná pravidelná kontrola našich internetovych stránok. Pravidelny prehľad našich internetovych stránok www.gitranslation.com, dáva súhlas s našími podmienkami a tym pádom si legalne viazaný našimi podmienkami ako su aktualizované a/alebo pozmenené.

www.gitranslation.com obsahuje vlastne materialy patriace GITCORP LIMITED
V tomto je zahrnutý pôvodny text, obrázky a rozmiestnenie. Materiály určené na preklad je možné uložit na internetovych stránkach, uprava textu, mazanie dát však nieje možné. Akekoľvek znovurozdelenie alebo kopírovanie určiteho textu alebo celej stránky je zakázane. Distribúcia, využivanie prenášanie alebo uskladnenie na tejto internetovej stránke nieje možne bez našeho písomneho súhlasu.

G.I.T. nieje zodpovedný za iné internetove stránky ktoré su spájané s touto internetovou stránkou.
Autorské práva @ 2006-2012 GITCORP LIMITED.

Obsah www.gitranslation.com zahŕňa informácie, mená, myšlienky, obrazky, loga a ikony týkajuce alebo príbuzne G.I.T. ich produktov a služieb (alebo odvetných produktov a služieb), je poskytovaná bez akychkoľvek zastupenií alebo akejkoľvek záruky (či už urýchlené alebo ovplivnené zákonom) rozsahu schváleneho zákonom, zahrňajúc úplne záruky uspokojenia kvality, spôsobilost pre jednotlivé účely, nedodržanie, kompatibilita, bezpečnost a presnosť.

V žiadnom prípade G.I.T. nepodlieha zodpovednosti za následujúce straty alebo poškodenia.(či také straty kde su predpovedané, predvídatelne,  známe alebo rozdielne: (a)strata dát, (b)strata prijmu alebo očakavaneho výnosu, (c)strata podnikania, (d)strata priležitosti, (e) strata vôle alebo strata povesti, (f) strata ovplivneáa tretou osobou alebo (g) akýkoľvek nepriamy, vyplývajúci, odborný alebo výstražne poskodenie vznikajuce používaním www.gitranslation.com ľahostajním zaobchadzaním.
G.I.T. neopravňuje funkcie obsiahnuté www.gitranslation.com obsah bude neprerušený alebo bezchybný a chyba bude opravená, www.gitranslation.com a taktiež server ktorý je k dispozicii neobsahuje vírus alebo poruchy.

Logo a obrázky označené G.I.T. alebo dalších spoločnosti su v súlade s autorskym právom a obchodnou značkou G.I.T. a /alebo dalšími spoločnosťami. Žiadne údaje obsiahnuté v týchto podmienkach by nemali pozostávať riadením sa dosledkou alebo akejkoľvek licencie alebo práva pouziť obchodnu známku, patent, návrhové alebo autorské právo G.I.T. alebo dalšej spoločnosti.

Webmaster

Kontaktné informácie možete nájst na service@gitranslation.com

 

Copyright © 2006-2012 Global Intelligent Translation Company Hong Kong. All rights reserved.